THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT

HÌNH ẢNH SHOWROOM

SƠN MAXILITE

SƠN JOTUN

SƠN KOVA

SƠN JOTON

350.000 VNĐ
270.000 VNĐ
90.000 VNĐ
100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
185.000 VNĐ
245.000 VNĐ

SƠN KENNY

350.000 VNĐ
270.000 VNĐ
90.000 VNĐ
100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
185.000 VNĐ
245.000 VNĐ

SƠN EXPO

350.000 VNĐ
270.000 VNĐ
90.000 VNĐ
100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
185.000 VNĐ
245.000 VNĐ

SƠN BẠCH TUYẾT

350.000 VNĐ
270.000 VNĐ
90.000 VNĐ
100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
185.000 VNĐ
245.000 VNĐ

SƠN SIKA

CHẤT CHỐNG THẤM SIKA

Chống Thấm Sika® Latex TH- 25 LÍT

1.200.000 VNĐ

CHẤT CHỐNG THẤM SIKA

Chống Thấm Sika® Latex TH- 5 LÍT

2.450.000 VNĐ

BỘT TRÉT SIKA

Sơn Sikadur®- 731- 1KG

Liên hệ

CHẤT CHỐNG THẤM SIKA

Sơn Sikaproof® Membrane- 18KG

Liên hệ
Liên hệ

SƠN PHỦ NỘI THẤT SIKA

Sơn Sikafloor® Chapdur chính hãng

Liên hệ

SƠN GIÁ RẺ

350.000 VNĐ
270.000 VNĐ
90.000 VNĐ
100.000 VNĐ
990.000 VNĐ
185.000 VNĐ
245.000 VNĐ

BẠN CẦN BIẾT