Giá đã chiết khấu , giá này là giá nhập hàng của quý khách