Sơn Màu Đen nội thất Nippon matex

370.000 

MỨC TIÊU HAO:  theo lý thuyết: 14.0 m2/ Lít ( Độ dày màng sơn khô 30 microns)
– PHA LOÃNG: dùng nước sạch để pha loãng