Sơn Nội Thất Nippon odourless Bóng ( Không Mùi ) 5L

900.000